Zaterdag 5 mei om 13:05 uur onze tijd hoopt NASA een nieuwe missie naar onze buurplaneet te lanceren: Mars InSight. De weersvoorspelling ziet er niet best uit (mist) dus het is goed mogelijk dat de lancering uitgesteld wordt, maar laat dat de pret niet drukken. Webcast: https://www.nasa.gov/live

Er rijden nu…

De hele sterrenkundewereld is haast kinderlijk onrustig: maandag 16:00 kondigt men in gelijktijdige persconferenties (European Southern Observatory, National Science Foundation, INTEGRAL & MASTER (Russisch)) een ‘ongekende observatie’ aan. Ik denk dat men overschat hoe bijzonder de buitenwereld de ontdekking vindt, maar ze gaan all out. Hier in het kort waarom.

Alle geruchten zijn hier verzameld https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_4993

Deze week is een van de grote conferenties over kanker (European Society for Medical Oncology 2017), en er is ons al beloofd dat er een enorme berg persberichten klaarstaan om verzonden te worden. Twee weken geleden gebeurde iets soortgelijks tijdens de jaarlijkse Europese cardiologieconferentie. Aldaar werd met veel bombarie een…

Bert Hubert

DNA, DNS, Startups, Innovation, Food, Physics. https://berthub.eu/ @PowerDNS_Bert. Founder of PowerDNS.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store